Strona archiwalna Instytutu Ekspertyz Sądowych obejmująca czasopisma: Problems of Forensic Sciences (1997-2021) oraz Paragraf na Drodze (1999-2021)
Czasopisma te w chwili obecnej znajdują się na stronach:
Problems of Forensic Sciences (PFS) - https://www.ejournals.eu/PFS/
Paragraf na Drodze (PnD) - https://www.ejournals.eu/PnD/