Witamy na stronie archiwalnej czasopisma Problems of Forensic Sciences.

Czasopismo Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych ukazuje się od 1960 r. nakładem WydawnictwaInstytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim.
Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest także dostępna na niniejszej witrynie internetowej.
Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.

 

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych) to recenzowane czasopismo o zasięgu międzynarodowym, abstraktowane w: Chemical Abstracts Selects Plus: Forensic Chemistry; EMBASE/Excerpta Medica: Section 49 Forensic Science Abstracts; Bulletin of TIAFT; FORSight: The Forensic Abstracts Journal; National Criminal Justuice Reference Service.

Na niniejszej stronie internetowej czytelnicy mogą łatwo uzyskać dostęp do pełnym tekstów plików PDF z artykułami naukowymi, recenzowanymi artykułami, pracami kazuistycznymi, studiami metodologicznymi oraz komunikatami z zakresu nauk sądowych, opublikowanymi w Problems of Forensic Sciences (Kliknięcie na ikonę z opcją „ściągnij” lub „podgląd” daje dostęp do artykułu w wersji angielsko- i polskojęzycznej). Numery archiwalne mogą być przeszukiwane przy pomocy słów kluczowych, tytułu artykuły lub abstraktu (po angielsku), lub po nazwisku autora. 

Mamy także przyjemność poinformować wszystkich publikujących w naszym czasopiśmie autorów, a także naszych czytelników, że Problems of Forensic Sciences jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Publikowanie w naszym czasopiśmie wiąże się z otrzymaniem 40 punktów na polskiej skali punktacji naukowej.

 

Zapraszamy na nową oficjalną stronę czasopisma: https://www.ejournals.eu/PFS/

 

Lista recenzentów      Skład komitetu naukowego