AUTOR

TYTUŁ

Nr

 

wykładnia prawa

 

A. Herzog

Odpowiedzialność karna kierującego w stanie nietrzeźwości pojazdem holowanym

7/2003

- " -

Postępowanie z zatrzymanymi prawami jazdy wydanymi za granicą

9/2003

J. Izydorczyk

Postępowanie mandatowe. Uwagi ogólne na tle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

9/2003

- " -

Prowadzenie holowanego pojazdu w sta­nie nietrzeźwości lub odurzenia. Uwagi na tle wyroku SN z dnia 18 marca 2003 r.

12/2003

W. Kotowski

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szko­dę wyrządzoną skradzionym pojazdem

3/2003

T. Koza

Wymiana prawa jazdy. Pytania i odpowiedzi

1/2003

- " -

Czy można wyrejestrować pojazd bez jego kasacji?

4/2003

A. Lach

Status prawny animacji i symulacji komputerowych w postępowaniu karnym

9/2003

J. Lipski

Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach - problematyka pojęciowa

8/2003

W. Marcinkowski

Idealny zbieg przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. z niektórymi wykroczeniami drogowymi

10/2003

R. Pawlik

Odpowiedzialność sprawcy wypadku ko­munikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała

2/2003

T. Razowski

Poprawność kwalifikacji prawnej przestępstw z art. 173, 174 i 177 k.k. popełnionych w warunkach określonych w art. 178 § 1 k.k.

9/2003

A. Skowron

Inspekcja Transportu Drogowego oraz inne organy kontrolujące (część 3)

6/2003

- " -

Światła roweru - problemy prawne

7/2003

- " -

Nowe rozwiązania w prawie o wykroczeniach

8/2003

- " -

Kontrowersje wokół policyjnych środków przymusu w sferze ruchu drogowego

12/2003

H. Skwarczyński

Straż gminna w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

11/2003

R. A. Stefański

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego po­jazdu

1/2003

M. Świerk

O kwalifikacji wypadku drogowego, któ­rego sprawca był nietrzeźwy

9/2003

     
 

diariusz prawniczy

 
     

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (26)

3/2003

- " -

Diariusz prawniczy (27)

4/2003

- " -

Diariusz prawniczy (28)

5/2003

- " -

Diariusz prawniczy (28)

6/2003

- " -

Diariusz prawniczy (29)

7/2003

- " -

Diariusz prawniczy (29)

9/2003

- " -

Diariusz prawniczy (30)

11/2003

     
 

z wokandy sądowej

 
     

A. Herzog

Eksperyment rzeczoznawczy

10/2003

T. Huminiak

Subiektywizm biegłego zweryfikowany w toku rozprawy

5/2003

- " -

Gdy jedna opinia biegłego nie wystarcza

7/2003

- " -

Znamiona przestępstwa ustalone dzięki opinii biegłego

9/2003

T. Huminiak

Opinia pożyteczna, choć niekonieczna

11/2003

L. K. Paprzycki

Kara za pijaństwo wymierzona w trybie tragicznie przyspieszonym

1/2003

- " -

Między nieumyślnością a zamiarem ewentualnym

2/2003

- " -

Skręt w lewo kontra wyprzedzanie poza skrzyżowaniem

3/2003

- " -

Nigdy dość ostrożności wobec dziecka na drodze

5/2003

- " -

Pozaprocesowa opinia biegłego

6/2003

- " -

Niewidoczny rowerzysta

8/2003

- " -

Znów skręt w lewo kontra wyprzedzanie

9/2003

- " -

Czy uniewinniony został człowiek winny?

10/2003

- " -

Gdy biegły nie otwiera kodeksu drogowego, płaci za to skarb państwa

11/2003

- " -

Przyczynowość przekroczenia prędkości administracyjnie dopuszczalnej

12/2003

T. Razowski

Rola opinii biegłego w przypisaniu skutku przy przestępstwie wypadku w ko­munikacji

4/2003

     
 

z notatnika biegłego

 
     

A. Reza

Czytając opinie innych biegłych - jak można popełnić tyle błędów?

12/2003

T. Sawicki

Ciekawy przypadek "wybuchu" w samochodzie

11/2003

P. Świder

Trudny przypadek, szczęśliwie proste rozwiązanie

6/2003

     
 

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

 
     

P. Ciępka, A. Reza,
J. Zębala

Zachowanie się samochodu Fiat 125p z odłączonym drążkiem reakcyjnym przedniego zawieszenia

9/2003

     

P. Ciępka,
A. Reza,
J. Zębala

Manewr omijania przeszkody. Modele a eksperyment

10/2003

W. Grzegożek,

P. Świder

Nowy program do symulacji ruchu pojazdów i zderzeń "V-SIM". Wstępna ocena przydatności do celów ekspertyzy sądowej

8/2003

- " -

Wynik badania hamulców na stanowisku diagnostycznym a wartość opóźnienia osiąganego przez samochód na drodze

4/2003

P. Świder,
A. Polański,
W. Grzegożek

Analiza możliwości zastosowania metody rozwijania siły zderzenia dla celów rekonstrukcji wypadków drogowych

7/2003

G. Teresiński

Wykorzystanie wyników pośmiertnych badań pieszych ofiar wypadków drogowych w postępowaniu dowodowym. Część 1. Rola decydentów procesowych

1/2003

- " -

Wykorzystanie wyników pośmiertnych badań pieszych ofiar wypadków drogo­wych w postępowaniu dowodowym. Część 2: Poziom aspiracji biegłych z za­kresu ruchu drogowego

2/2003

J. Unarski

Prędkość bezpieczna w nocy. Dyskusja nad kryteriami oceny

3/2003

W. Wach

Analiza deformacji samochodu według standardu Crash3. Część 1: Wprowadze­nie

11/2003

- " -

Analiza deformacji samochodu według standardu Crash3. Część 2: Pomiar głębokości odkształcenia

12/2003

     
 

PC-Crash

 
     

W. Wach

Modelowanie przewrócenia się samochodu. Część 1: Przewrócenie samochodu na krawężniku

3/2003

W. Wach

Modelowanie przewrócenia się samochodu. Część 2: Przewrócenie na skutek zagłębienia kół w miękkim podłożu

5/2003

- " -

Symulacja przy użyciu modeli wielobryłowych. Część 1. Podstawy teoretyczne modelu wielobryłowego

6/2003

- " -

Symulacja przy użyciu modeli wielobryłowych. Część 2. Przewracanie pojazdu, sztywnościowy model zderzenia

7/2003

     
 

materiały szkoleniowe

 
     

A. Gajek,

S. Walczak

Wpływ nierównomierności momentów hamujących na kołach poszczególnych osi na stateczność kierunkową samochodu przy gwałtownym hamowaniu. Badania symulacyjne

2/2003

A. Jasiński

Stosowanie fotoradarów w państwach Europy Zachodniej

11/2003

W. Kotowski

Nowy taryfikator mandatowy za wykroczenia drogowe

1/2003

- " -

Nowe przepisy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

2/2003

- " -

Punkty karne w nowych rozwiązaniach prawnych

3/2003

- " -

Nowy zakres kontroli drogowej

4/2003

- " -

Nowe warunki techniczne pojazdów

5/2003

- " -

Nowy model postępowania w sprawach o wykroczenia

6/2003

- " -

Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" po 27 nowelizacjach

7/2003

- " -

Stan prawny przepisów drogowych po po 65 zmianach w aktach wykonawczych

8/2003

- " -

Środek karny w ramach skazania bez rozprawy

9/2003

- " -

Sześć kolejnych nowelizacji prawa o ru­chu drogowym

10/2003

W. Kotowski

Czy można zagrozić bezpieczeństwu płotu? O właściwą kwalifikację prawną czynu

11/2003

J. Rzeszotarski

Badania fonoskopijne w sprawach o wy­muszenie okupu za samochód

1/2003

T. Sawicki

Zagrożenie pożarowe w autobusach

4/2003

- " -

Uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów straży pożarnej

5/2003

- " -

Wypadki drogowe z udziałem pojazdów Państwowej Straży Pożarnej

6/2003

- " -

Kierowca samochodu pożarniczego w ochotniczej straży pożarnej

8/2003

S. Wojciechowski

Zmiany w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

12/2003

J. Zębala

Porównawcze badania opóźnień hamowania pojazdów ciężarowych za pomocą różnych urządzeń

1/2003

     
 

trybuna "Paragrafu"

 
     

T. Kurczyński

Nowe rozwiązania w prawie o wykrocze­niach. Głos w dyskusji

11/2003

J. Pok

Skręt w lewo jako przyczyna wypadku w świetle przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu. Głos w dyskusji

4/2003

J. Pok,
R. Matuszak

Cofanie a ustalanie pierwszeństwa

8/2003

J. Wierciński

Czy naprawdę subiektywizm biegłego zweryfikowany?

5/2003

     
 

wydarzenia

 
     

A. Jasiński

Ogólnopolski konkurs "Policjant ruchu drogowego"

7/2003

     
 

informacje

 
     
  Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego . Informacja o nowowydanej książce

2/2003

  Errata do książki "Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego" (wkład­ka)

10/2003