Bogusław Zając
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2005 r., sygn. R III KK 270/04

_____________________________________________________________________________________

Czesław Paweł Kłak
Cofnięcie diagnoście uprawnień do kontroli pojazdów a postępowanie karne prowadzone przeciwko temu diagnoście

_____________________________________________________________________________________

Piotr Piszczek
Import używanych samochodów osobowych a problem zwrotu podatku akcyzowego w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych

_____________________________________________________________________________________

Andrzej Skowron
Przepis art. 86 k.w. po nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r. (część 1)

_____________________________________________________________________________________

Józef Gurgul
Prawno-procesowe, kryminalistyczne i sądowo-lekarskie aspekty badania zwłok ofiar wypadków drogowych

_____________________________________________________________________________________

Paweł Krzemień-Ojak
Komputerowe symulacje przebiegu wypadków drogowych w opiniach rzeczoznawców

_____________________________________________________________________________________

Adam Jasiński
Pojazdy z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi na polskich drogach

____________________________________________________________________________________

Adam Reza
Słownik (H)

____________________________________________________________________________________

Informacje

Doroczne posiedzenie Kolegium Redakcyjnego "Paragrafu na drodze"

Bonifikata przy zakupie egzemplarzy archiwalnych