AUTOR

TYTUŁ

NR

     
 

wykładnia prawa

 
W. Czerwiński Obowiązki egzaminatora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego 6/2013
J. Dąbrowski Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. III KK 109/12, w sprawie zbiegu manewrów wyprzedzania i skrętu w lewo 11/2013
M. Gabriel-Węglowski Straże gminne (miejskie) a fotoradary stacjonarne. Głos w dyskusji 10/2013
A. Herzog Wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. I KZP 4/13 8/2013
I. Kosierb Zmiany nowelizacyjne zaostrzające od­powiedzialność karną za bezskutkowe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i ich ocena 6/2013
W. Kotowski Błędne oznakowanie, błędna interpretacja przepisów i naruszające prawo rozstrzygnięcie 2/2013
Problem ustąpienia pierwszeństwa przy skręcie w lewo na skrzyżowaniu a prędkość mającego pierwszeństwo. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2011 r., sygn. IV KK 44/11 3/2013
B. Kurzępa Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 września 2012 r., sygn. II SA/GO 586/12, w sprawie kierowania kierujących pojazdami na badania lekarskie 1/2013
M. Małecki Przypisanie skutku na przykładzie nieostrożnego prowadzenia pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych 4/2013
Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. Uwagi de lege lata 10/2013
K. Mamak Czy można odpowiadać za przewożenie niebezpiecznych narzędzi w samochodzie? Rozważania na gruncie art. 50a Kodeksu wykroczeń 5/2013
D. Mieczkowska Odpowiedzialność karna sprawcy wypadku komunikacyjnego przy zbiegnięciu z miejsca zdarzenia. Przegląd doktryny i orzecznictwa 5/2013
Wokół problematyki podmiotowego zakresu zakazu pro­wadzenia pojazdów 9/2013
W. Miron Tabliczka z napisem „Nie dotyczy...” umieszczana pod znakiem drogowym, a obowiązujące rozwiązania prawne 4/2013
P. Nowak Wykładnia znamion „stan pod wpływem środka odurzającego” oraz „stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” w świetle konstytucyjnego wzorca kontroli 1/2013
Charakter normatywny art. 178a § 4 k.k. oraz art. 244 k.k., a zatarcie skazania 8/2013
K. Pachnik Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2012 r., sygn. II GPS 2/11, w sprawie cofnięcia uprawnień diagnoście stacji kontroli pojazdów 11/2013
K. A. Politowicz Skutki orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na tle ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 3/2013
Wezwanie do zwrócenia dokumentu prawa jazdy w wyroku łącznym 6/2013
K. A. Politowicz Mandat – i co dalej? 10/2013
A. Skowron Czy wykroczenie z art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń jest typem kwalifikowanym? 2/2013
Kontrowersje wokół oskarżycielskich uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego 4/2013
O granicach opiniowania – nie tylko okiem praktyka (ku nowym wyzwaniom) 8/2013
Jeszcze o przepisie artykułu 43 § 3 Kodeksu karnego 10/2013
Straż gminna „w Sądzie Najwyższym” 12/2013
R. A. Stefański Używanie świateł drogowych pojazdu 2/2013
Skręt w lewo – problem rozwiązany 7/2013
Kilka uwag na kanwie artykułu M. Małeckiego „Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. – uwagi de lege lata” 11/2013
R. A. Stefański Prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości ponownie wykroczeniem 12/2013
D. Zając Dysproporcja społecznej szkodliwości czynów opisanych w art. 178a k.k. Analiza statystyk Komendy Głównej Policji 5/2013
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Studium przypadku 9/2013
B. Zborowaka-Guziuk Umieszczanie dowodu opłaty parkingowej za przednią szybą pojazdu. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych 1/2013
 

diariusz prawniczy

 
A. Jasiński Diariusz prawniczy (59) 7/2013
 

z wokandy sądowej

 
W. Kotowski Bezzasadny wniosek kasacyjny 5/2013
L. K. Paprzycki Utrata przytomności przez kierowcę i emocje orzekają­cego sądu 1/2013
Przyczynienie się pokrzywdzonego do wypadku lub do skutków wypadku 2/2013
Nieostrożny manewr cofania? 3/2013
Ocena prędkości nadjeżdżającego pojazdu 4/2013
Początek manewru wyprzedzania 5/2013
Potrącenie pieszego na zaśnieżonej drodze 6/2013
Rozstrzyganie wątpliwości zarazem na korzyść oskarżonego i pokrzywdzonego – czy to możliwe? 7/2013
Cofanie na drodze jednokierunkowej i w drogę jednokierunkową 8/2013
Granice szczególnej ostrożności przy wyprzedzaniu i skręcie w lewo 9/2013
Leżący na jezdni pieszy jako sprawca wypadku 10/2013
Sprawa „na wagę włosa” 11/2013
Ruch prawostronny na zbyt wąskiej drodze 12/2013
 

z problemów rekonstrukcji wypadków
i opiniowania

 
M. Becke Rekonstrukcja zderzenia między szybko jadącym hummerem a skręcającym nissanem, z wykorzystaniem specjalnie przeprowadzonego testu zderzeniowego podobnych samochodów 11/2013
P. Ciępka Wypadki w nocy. Metody ustalania odległości zauważenia przeszkody 4/2013
P. ŚwiderZ. Gibczyński

M. Jakusz-Gostomski

Parametry ruchu rowerów.Część 1: dynamika podłużna 1/2013
Parametry ruchu rowerów.Część 2: manewr skrętu w lewo 2/2013
Parametry ruchu rowerów.Część 3: manewry zawracania i zmiany pasa ruchu 3/2013
M. Weyde Możliwości wykorzystania zaaranżowanych prób zderze­niowych do odtworzenia rzeczywistych wypadków 12/2013
 

materiały szkoleniowe

 
W. KotowskiA. Ważny Kompetencje straży gminnych (miejskich) do nakładania mandatów za wykroczenia drogowe 2/2013
A. Z. Krawiec Dziecko w ruchu drogowym 12/2013
P. Majewski Przestępczość ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. Charakterystyka i ewolucja zjawiska 11/2013
M. Marciniak System eSURV – nowe narzędzie w oględzinach miejsca zdarzenia drogowego 2/2013
A. W. MitasA. Konior

W. Konior

Niektóre aspekty skuteczności przekazu informacji w ru­chu drogowym za pomocą znaków o zmiennej treści (VMS) 6/2013
S. Pytel Analiza stanu technicznego przyczep dłużycowych w as­pekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego 4/2013
V. Rábek Oszustwa w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych. Zarys problemu na tle sytuacji w Czechach i Niemczech 7/2013
D. RasałaM. Szyca Możliwość wykorzystania czujników opóźnień stosowanych w telefonach komórkowych do pomiarów opóźnień hamowania pojazdów 5/2013
R. SzczypińskiA. Dąbrowski Powypadkowe badania pojazdów 3/2013
W. Treter Prędkość ruchu dzieci w wieku od 2 do 3 lat 6/2013
Maksymalna prędkość motocykla na łuku drogi 8/2013
Niektóre przypadki możliwości określenia kierunku działania siły uderzenia na podstawie śladów powypadkowych 9/2013
Analityczne metody określenia prędkości zderzenia w kolizjach z udziałem motocykli. Przegląd literatury 10/2013
Wycena nietypowego motocykla 11/2013
K. WachS. Wolak Badanie dynamiki ruchu rowerzysty z wykorzystaniem aparatury VBOX 3/2013
K. WachS. Wolak

S. Dylewski

Badania eksploatacyjnego opóźnienia hamowania zespołu pojazdów 9/2013
B. Zborowska-Guziuk Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle ustawy o kierujących pojazdami 1/2013
 

trybuna „Paragrafu”

 
P. Krzemień Używanie świateł drogowych – obowiązek czy zalecenie? 6/2013
J. Wierciński Uwagi o granicach opiniowania okiem praktyka „z drugiej strony barykady” 2/2013
R. Zahorski Prędkość ruchu samochodu, a ekonomia tego ruchu 8/2013
 

informacje

 
  Rekomendacja EVU dla Studiów Podyplomowych „Ekspertyza Wypadku Drogowego” 4/2012
  XIII. Międzynarodowa Konferencja „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane, 25–27 września 2013 r. 4/2013
  Lista recenzentów 8/2013
  O książce B. Sygita, T. Sawickiego i P. Guzowskiego, „Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego” 9/2013
  Nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Są­dowych 10/2013
 

wydarzenia

 
P. CiępkaJ. Zębala XXII Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2013. Analiza wypadków drogowych, wycena pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń, ekotechnika są­dowa 7/2013
S. Pytel Międzynarodowy kongres „Bezpieczna infrastruktura drogowa: od pomysłu do eksploatacji” 3/2013
Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych 5/2013
J. Zębala XXI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU) – Braszow (Rumunia) 2012